Angsten for fallet. Så faller man og blir befridd.

I serien om musikere som må velge en annen livsbane, møter Liv Kristin Holmberg pianisten Gunilla Süssmann.