Likevel ikke forbud mot alkohol på festivalcamper

Justisministeren vil la det være opp til lokale myndigheter å avgjøre skjenkereglene for festivaler.