Norsk tidligmusikk-ensemble i Litauen for samarbeid om musikalsk kulturarv

Tidligmusikk-ensemblet Silva Norvegica samarbeider med litauiske Canto Fiorito om et EØS-støttet prosjekt for å ivareta og videreformidle den musikalske kulturarven i Litauen, der flere hundre år gamle kirkeorgler har blitt restaurert og satt i spillbar stand.