Lengselen heimatt

I Sigrid Fossans sanger hører du familiegården hennes i ei bygd i Numedal. Også store hitmakere velger seg lyden av country – men hvor kommer alle de norske cowboyene fra? Og kan vi trekke inn Trygve Slagsvold Vedum?

Musikk i politikkens tjeneste

Har du et catchy mellomspill i en låt, kan den brukes til nesten alt. Også politiske budskap du er uenig i, viser ny masteroppgave.