Annonserer sjøsamisk kulturpris og søker nominasjoner

Buošši-prisen skal deles ut under årets Riddu Riđđu-festivála. Frist for å sende inn forslag er 1. juni.