Samspill utvider Musikk i mottak

Mens Sang i asylmottak, i regi Musikkens studieforbund, ikke fikk støtte av hverken UDI eller IMDI til videre drift.

Opplevelse og integrering

Første runde med sang i asylmottak ble oppsummert fredag. – Det gir et godt utgangspunkt for arbeidet videre, og kanskje rette opp noen feil vi gjorde i utgangspunktet.