Samvirkeprisen til TONO

Får prisen for å gjøres det som enkeltmedlemmer ganske sannsynlig ikke ville hatt mulighet til å klare selv.