The return of "the new" in New Music!

Den felles samfunnsmusikalske samtalen er død, men gjenoppstår nå i form av vårt KONSERTHUS, skriver Trond Reinholdtsen.