Å skrive samtidsmusikkhistorie i en globalisert verden

Hvordan kan man tenke rundt historieskrivning om vestlig kunstmusikk i en moderne global kontekst?

Tradisjon som samtidsstrategi

Folkemusikkens tradisjonelle grep får ny aktualitet i samtidsmusikkens eksperimenter, skriver Emil Bernhardt. Teksten er basert på et foredrag holdt i tysk radio i programmet “Neue Musik” (Deutschlandradio Kultur) i januar i år.