Hans Ole Rian ny styreleder i Samspill

Creo-lederen rykket opp etter årsmøtet tidligere i måneden.

Må tradisjonsmusikarar vere meir kyniske for å få meir attende frå TONO?

Den nye folkemusikkdebatten: – Må tradisjonsmusikarar vere meir kyniske i innmeldinga av verk for å få meir attende frå TONO? Spør Aslak Brimi, Siri Kvambe og Karen Anne Buljo.

Nytt studium skal gi flere med innvandrerbakgrunn innpass i landets musikkutdanninger

Organisasjonen Samspill og Norges musikkhøgskole samarbeider om videreutdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn.

– Oslo mangler lokaler for bredden i kulturlivet. Gå videre med Gamle Munch!

Nasjonale festivaler såvel som frivilligledere i bydelen Tøyen ber om å få bruke det gamle Munchmuseet. Permanent.