Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.