Solistkoret frikjennes i retten – begge partene vurderer å anke

Sopran fikk ikke forlenget oppdragsavtale med Solistkoret etter 16 år fordi hun «ikke var god nok». Hun tapte i retten, men slipper å betale sakskostnader.