I dag argumenterer Oslo-Filharmonien mot Tono i Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

Strid mellom Tono og arrangører til Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

Nytt kontrollorgan over TONO og Gramo

Mens partene venter på hva retten sier om rettighetsbetaling for konsertarrangører: Staten har gitt Patenstyret rolle som klageinstans.

Når den engelske kirke tjener på at du strømmer en låt av Beyoncé

– Mer verdt enn gull og olje! Historien om et innbringende låtkatalogselskap går verden over.