Rolf Løvland frikjent for plagiat

Rolf Løvland er frikjent i amerikansk høyesterett for plagiatbeskyldning.