Mellom to stoler. Utkast til en teori

Om Barthes, latskap og en lytting hinsides spørsmålet om godt eller dårlig.