Går mot slutten for Rock City

Rockemuseet i Namsos kan bli nedlagt fra nyttår om ikke staten og fylkeskommunen gir støtte.

Dansen rundt trønderrockens gullkalver

– Dessverre handler ikke debatten om smak. Den handler om normativitet, om komplekse og usunne strukturer som har fått feste i en liten kultur over lang tid der mange ikke våger å si hva de mener i frykt for konsekvensene, skriver regissør Nina Wester.