RiksTV og TONO i historisk forlik

Enige om erstatningssum på 100,5 millioner kroner etter at TONO vant i Høyesterett. Striden handlet om manglende klarering av musikkrettigheter.

TONO vant mot RiksTV

Fikk fullt medhold av Tingretten i at RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk for allmenheten som krever avtale med rettighetshaverne.