TONO tilkjent 7,3 millioner i saksomkostninger etter Høyesterett-dommen mot Riks TV

Vil følge opp dommen med et større, potensielt tresifret millionkrav til Riks TV.