Nytt musikksamarbeid mellom islandske Arctic Waves og Riddu Riđđu festivála

Iceland Airwaves og Riddu Riđđu samarbeider for første gang om programmet til Arctic Waves, en showcase som viser musikksjangere fra ulike deler av den arktiske regionen.

To samiske festivaler sammen mot kulturell appropriasjon

Med oppfordringer til egne gjester vil Márkomeannu og Riddu Riđđu motarbeide appropriasjon av urfolks kulturer.

Årets Riddu Riđđu preges av samepolitiske saker

Fosen-demonstrasjonene og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen preger årets urfolksfestival i Manndalen i Nord-Troms. 

Annonserer sjøsamisk kulturpris og søker nominasjoner

Buošši-prisen skal deles ut under årets Riddu Riđđu-festivála. Frist for å sende inn forslag er 1. juni.

Riddu Riđđu Festivála vil bryte taushet om tabuer og overgrep

Hvorfor må vi bryte tausheten? Mental helse, overgrep og taushetskultur i Sapmí står på programmet.

Verdensstjerner, popstrupesang, tradisjoner og edgy elektronika til årets Riddu Riđđu

– Jeg gleder meg til å høre joiken og strupesangen ljome mellom fjellan, og se alle bålene på campen i de sene nattetimer, sier festivalsjef Sandra Márjá West, som mønstrer av som Riddu Riđđu-kaptein etter årets festival.