– Stor maktforskyvning

Forslaget til ny åndsverklov innebærer en stor maktforskyvning mellom oppdragsgivere og opphavere i oppdragsgivernes favør, hevder Norsk Komponistforening.

Nytt nettverk for åpenhet i strømmetjenestene

SKAP samlet musikkskapere, Spotify og lovgivere til rundebords-samtale i USA. Resultatet ble Creators Network.

Global vekst i opphavsrett-inntekter

CISAC-Rapport for 2014 viser en oppgang i kompensasjon til rettighetshavere på 2,8 prosent fra 2013.