Regionreformen: Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

– Vi går ikke videre med forslag til regionreform på kulturområdet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Dokumenterer stort sprik i Den kulturelle skolesekken

Bortsett fra to fylker er det ingen som programmerer likt når forestillinger for Den kulturelle skolesekken (DKS) skal vurderes, ifølge en rapport fra Kulturtanken om DKS-arbeidet i fylker og kommuner.

Foreslår nye regionale kulturfond

Gry Bråtømyr i Arrangørforum mener at regionreformen gir muligheter for å tenke nytt, fremfor å splitte opp det nasjonale kulturfondet.