Til forsvar for musikalsk sårbarhet og galskap i høyere musikkutdanning

Eller: Da musikken forsvant inn i refleksjonsdiktaturet.

Skremmende og behagelig stille

I dette essayet presenterer Martin Rane Bauck noen tilbakeblikk på komponeringen av verket “kopenhagener stille”.