Kan kunsten ta over radioen?

Begrensninger og muligheter for lydkunst i radioformatet, hva nå det betyr i dag, ble diskutert under Borealisfestivalen.