Kan du synge deg frisk?

Forskningsprosjektet «Syng deg friskere» har undersøkt om – og hvordan – korsang kan gi mennesker med psykiske helseplager en bedre hverdag.

Produksjons- og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå er fordelt

21 ensembler ble tildelt støtte.