Publikumsrekord for Festspillene i Bergen

17 prosent flere mennesker besøkte Festpillene i år enn i 2015.