Ny styreleder i nyMusikk

Ida Lykken Ghosh ble valgt til styreleder på nyMusikks landsmøte nylig. – Samtidsmusikk og lydkunst ligger godt innenfor mitt interessefelt som kurator, og jeg håper vi kan dra nytte av hverandres erfaring og kunnskap, sier den nye styrelederen, til daglig direktør ved Atelier Nord.

Maria Rusinovskaya ny leder av Bergen senter for elektronisk kunst

Skal løfte kunst og ny teknologi inn i samfunnsdebatten.

Hilde Tørdal ny daglig leder i PNEK

Vi trenger mer formidling, mer kunstkritikk og få ut informasjonen om hvem kunstnerne er, sier den nye lederen av PNEK, senteret for elektronisk kunst.

Viser fram forbilder i musikk og teknologi

Kvinnenettverk er «in» i norsk musikk. Også i den elektroniske kunst-, tech- og akustikkleiren.