Seks gode råd når du skal skal skrive platekontrakt

Creo-advokat Julie Ingerø Rynning gir deg huskeliste for hvordan du tar deg av forretningene som musiker.