Tre kvinner som inntar musikkprodusentrollen

– Om det er slik at kvinnene føler seg som hobbyprodusenter i forhold til menn, er det kanskje kun følelsen som skiller de fra mennene. Det er i så fall et problem, sier Hanne Hukkelberg.

– Tallene er dystrest når du kommer inn i studioene

Hvorfor ender så få kvinner opp i musikkproduksjon? Kanskje fordi de enten blir bedt om å gå og synge litt, eller blir usynlige – uten at mennene egentlig mener det – så fort det er snakk om beats eller det tekniske? Her er musikkprodusenten som vil analysere hvorfor det blir sånn, og hvorfor de andre kvinnene bare ikke orker.

Mentorordning i runde to

Matias Tellez, Marit Larsen og fire andre etablerte skal veilede seks utvalgte talenter: GramArt og Platearbeiderforeningen drar i gang ny runde mentorordning.