50 shades of by:Larm-sjarm

Maskinkompet rullet fra klubb til klubb under by:Larm. Det betyr ikke at festivalen var uten sjarm, skriver Tellef Øgrim.