Konfronterende kropper

Under tittelen «Sounding Bodies» fylte Borealisfestivalen Bergen Kunsthall med performance, dans og filosofiske undersøkelser.