Hilde Reitan ny styreleder i FolkOrg

Hun tar over etter Per Øyvind Tveiten som gir seg etter fem år i stillingen.

Folkemusikk i forandring

En ny masteroppgave har sett på tradisjon og praksis i folkemusikken og -miljøet. Oppgaven konkluderer med at miljøet er preget av hierarkier, men også at diskusjonene om ekthet likner dem vi ser i andre sjangre.