"Komponisten, pedagogen, musikeren og institusjonsbyggeren ”Pjort” har satt varige spor"

Minneord om Per Hjort Albertsen (1919-2015).