Nominer kandidatar til Olav H. Hauge-stipendet innan 1. mars

Stipendet skal bidra til å sikra talentfulle, unge lyrikarar gode arbeidsvilkår – også dei som skriv lyrikk i musikk.