Nytt kontrollorgan over TONO og Gramo

Mens partene venter på hva retten sier om rettighetsbetaling for konsertarrangører: Staten har gitt Patenstyret rolle som klageinstans.