Øyvind Larsen er ny direktør for Nasjonal jazzscene

Går fra stillingen som sjef for Oslo jazzfestival til å lede hele landets helårsscene for jazz.