Oxford Research’ flaue rapport om Den kulturelle skulesekken og Kulturtanken

– Eg er skuffa. Kanskje først og fremst fordi eg opplev at dette hadde vore enkelt å gjere skikkeleg, skriv komponist, utøvar og pedagog Hans Martin Austestad om evalueringa av DKS og Kulturtanken.

Øystein Strand går fra Kulturtanken til Kulturdirektoratet

Kulturtanken-direktøren er ansatt som ny avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturdirektoratet.

– Ikke aktuelt å kutte i Kulturtanken

Ny rapport om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken sier at alle vil ha DKS-ordningen, og at den nasjonale etaten for ordningen er relevant og nødvendig. Men det er elevene som er mest kritiske.

DKS-debatten: – Kulturtanken viker unna all omtale av kva rolle kunstnarane har

Ein sakleg debatt er ikkje det same som å vende blindsida til diskriminering av kulturarbeid, skriv musikar Hans Martin Austestad og svarar skulesekk-general Øystein Strand.

Kulturtanken: Sammen om sekken

«Det er en uttalt politisk ambisjon i Hurdalsplattformen om å styrke DKS, og et ønske om å skape felles eierskap til dette gullet av en ordning,» skriver direktør i Kulturtanken, Øystein Strand, i den pågående debatten om Den kulturelle skolesekken (DKS).

Kulturtanken svarer kunstner: Viktig med engasjement og debatt! 

Størrelsen på byråkratiet skal og bør diskuteres. Felleskapets midler bør i størst grad gå til det formålet som er den politiske intensjonen. Det skriver Kulturtankens Øystein Strand i tilsvar etter at Sonia Loinsworth kalte Kulturtanken et pengesluk.

Strand fortsetter som fungerende direktør gjennom evalueringen av Kulturtanken

Øystein Strand leder Kulturtanken i to nye år, under gjennomgangen av Den kulturelle skolesekken og evalueringen av etaten for ordningen.

Han passer skolesekken i ett år

Han er konstituert, det vil si midlertidig, sjef for Kulturtanken med stor innflytelse over Norges største arbeidsplass for kunstnere. Og for kunstopplevelsene til alle skolebarn i Norge.