Lillebjørn Nilsen bisettes fra Oslo rådhus

– Vi ønsker å hedre Lillebjørn Nilsen spesielt, derfor åpner vi denne gangen Rådhuset for en æresbegravelse, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe.

Oslos kulturbudsjett: Byrådet til angrep på det frie feltet

INNLEGG: Det er pinlig for Oslo som internasjonal kulturby dersom budsjettkuttene blir stående, skriver Ultimas direktør Thorbjørn Tønder Hansen og styreleder Yngve Slettholm om byrådets foreslåtte budsjettkutt.

Byrådens kulturbudsjett for 2021 setter Oslo Sinfonietta og Cikada i umiddelbar fare

INNLEGG: Koronabegrensningene har satt sine preg, men kommunale omprioriteringer kan nå bli en enda større trussel for Norges to eldste samtidsmusikkensembler, skriver daglig leder i Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada, Sarah Ludwig-Simkin.

Kutt i støtte fra Kulturrådet vekker reaksjoner

Forvirring og motsetninger i Kulturrådets avgjørelse om kutt i støtten til Miniøya.

Ny tilskuddsordning for kulturprosjekter i barnehagen

Oslo kommune fordeler tre millioner i tilskudd til kultur i barnehager.

Salme for tomme kulturhus

Ti historiske praktbygg i Oslo står snart tomme. Gi deler av bygningsmassen til den frivillige kulturen, skriver Anders Wyller

Norwegian Wood mister støtte

Festivalen er nullet på neste års budsjett fra Oslo kommune. Den står nå også uten daglig leder.

Laber interesse for klubbstøtte i Oslo

Med noen få unntak vender Oslos musikklubber ryggen til Oslos kommunes driftstøtte. Både uvitenhet og skuffelse over tidligere avslag lanseres som forklaringer.

Verdiskaper eller motspiller?

Det ligger et uutnyttet potensial i å se på nattelivet som en seriøs næringsaktør. Dette forstår ikke de som styrer byen, skriver Einar Idsøe Eidsvåg.