Tono tapte i Høyesterett mot Oslo-filharmonien

Tono ville regne vederlag basert på orkesterets statstilskudd. Høyesterett slår fast at de ikke har lov til å gjøre det på den måten de ville.