Millioner til musikere kan la vente på seg

Kampen om EUs opphavsrettdirektiv vil trolig ikke ende i store endringer. Men mye gjenstår likevel.

Facebook og Youtube må forholde seg til opphavsrett – og betale!

12. september har EU har en unik mulighet til å gjenopprette balansen i internettøkonomien, skriver Willy Martinsen i TONO

TONO og Gramo forbereder seg på nytt direktiv

Både Gramo og TONO er forberedt på å innføre endringer som følge av EUs direktiv om rettighetsforvaltning. Men ingen av dem venter stor dramatikk når direktivet blir norsk lov.

Ny europeisk åndsverklov lagt frem

Europeiske rettighetsorganisasjoner er fornøyde med EU-kommisjonens forslag til opphavsrettdirektiv.