Derfor ble det ikke opphavsperson

Ny åndsverklov skrotet den kjønnede betegnelsen opphavsmann. Men er det enkle, nye ordet virkelig helt ukomplisert?