Håkon Kornstad: En jazzmann i takt med sin tid

Operajazzen klarer å fange en aktuell lengsel etter et tryggere og klarere samfunn, skriver sosiolog Nadji Aïssa Khéfif.