Ultima 2019: Musikk med ansikt

Du Yuns «Where we lost our shadows» er eit døme på korleis musikk kan vise oss enkeltmennesket i flyktningkrisen. Med hennar nysgjerrige øyre finn ho lydar med ansikt.