Vil lage en risikabel festival

Det er viktig å ta sjanser, mener avtroppende nyMusikk-leder Anne Hilde Neset, som nå arrangerer sin siste Only Connect-festival.

Lydlige tidsskrifter

Tyder Off The Page på at samtalen er det nye musikktidsskriftet?