Minneord om Oddvar S. Kvam

Hans utrettelig arbeid for opphavsretten og hans ambisjoner om kunst av høy kvalitet i alle deler av landet har satt varige spor, skriver Norsk komponistforening

Stipender, pris for årets utøver og utnevnelse av æresmedlem i Norsk Komponistforening

Torkild Hansen kåret til æresmedlem og Det Norske Blåseensemble er årets utøver.