Edvard Askeland til Creo og GramArt: En mulig vei videre

Frilansmusiker Edvard Askeland svarer styrelederne i GramArts fond og Creos vederlagsfond på deres innlegg fra rett før påsken, og foreslår grep for veien videre.

Graverende beskyldninger fra tidligere NRK-musiker

Askelands antydninger og beskyldninger er graverende og på grensen til useriøse, skriver styrelederne i GramArts fond og Creos vederlagsfond i tilsvaret til Edvard Askeland om vederlagsordningen for musikere som har medvirket i NRKs TV-produksjoner frem til 1997.

Moms på rettighetsvederlag utsatt

Dagens regelverk gir ikke rom for å behandle innkreving av merverdiavgift slik rettighetsorganisasjonene har skissert, formidlet Skatteetaten 22. desember. Nytt regelverk vil være klart tidligst om seks måneder.

Kutt i kompensasjon for privatkopiering?

Flere musikkorganisasjoner frykter at endringer i åndsverkloven ikke kompenseres over statsbudsjettet.