Fagpublikasjonsprisen 2015 til Astrid Nora Ressem

Hun får prisen for sitt arbeide som redaktør for Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2.