Ole Tobias Lindeberg ny styreleder for Norske kulturhus

Lederen av Oseana Kunst- og kultursenter skal lede arbeidet med å videreutvikle kulturhusenes rolle i det norske kulturlivet.

Nytt styre i Norsk Kulturhusnettverk

Lederne for Stormen konserthus, Bølgen Kulturhus, Olavshallen, Oseana Kunst og Kultursenter og Arendal kulturhus representerer nå landets 126 kulturhus.

6, 2 milloner Kulturspire-kroner fra Kulturdepartementet er fordelt

Midlene ble utlyst blant Norsk Kulturhusnettverks medlemmer.