Scenekunsten sentral for Kristianias universitetsbygging

Regjeringens skjerpede krav til private høyskoler, og Høyskolen Kristianias ambisjoner på scenekunstfeltet, går hånd i hånd når Kristiania overtar Musikkteaterhøyskolen.