Norske artister strømmes mest fra utlandet

70 prosent av all norsk musikk som strømmes, strømmes av Spotifybrukere i andre land. Mange av dem hører på norsk metal.

Det by:Larm handler om

By:Larm vil være et nordisk showcase. Men finnes egentlig det nordiske markedet?