Er det samspill mellom mål og midler?

Vi har sett på hva Samspill gjør, hva de sier de skal gjøre, og hva som kan være mulige årsaker til at de mister støtte.